O nas


EKONUTA jest kontynuacją pokoleniowej działalności sadowniczej, zapoczątkowanej przez moich rodziców, którzy w 1964 roku założyli sad owocowy wykorzystując do nasadzeń głównie stare odmiany jabłoni takie, jak: Malinowa Oberlandzka, Szara Reneta, Złota Reneta, Cesarz Wilhelm, Bancroft, Cortland, McIntosh, Boiken, Oliwka Żółta. Sad ten w niezmienionej postaci przetrwał po dziś dzień. Są to wysokopienne drzewa jabłoniowe rozmiarów dochodzących do 9-10 metrów wysokości i pniach trudnych do objęcia dorosłemu człowiekowi, pięknie i obficie przy tym owocujących i to z ich owoców właśnie powstają wytwarzane przez nas produkty.

Przez wiele pokoleń, przydomowe sady wzbogacały krajobraz najbliższego otoczenia gospodarstw polskiej wsi. Krzewieniem sadownictwa wśród rolników zajmował się już mój pradziadek na przełomie XIX i XX wieku, prowadząc warsztaty z sadownictwa i pszczelarstwa, jako całości wzajemnie uzupełniającej się – zapylanie kwiatów jabłoni przez pszczoły zwiększa w znacznym stopniu plonowanie, dając w zamian pszczołom źródło do produkcji miodu.

Dostrzegając zanikające stare przydomowe sady, postanowiliśmy przyczynić się również do odtworzenia starych odmian jabłoni i krzewić powrót do tej staropolskiej tradycji.

Z posiadanego materiału genetycznego jakim są nasze jabłonie starych odmian, na obszarze całego gospodarstwa ten stary sad zostanie odtworzony – stare jabłonie zostaną przeszczepione na młode drzewka, co pozwoli na zachowanie ich przez następnych kilkadziesiąt lat.

IMG_20150813_180609Sad prowadzony jest wyłącznie metodami ekologicznymi, bez stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Całe gospodarstwo oraz produkty w nim wytwarzane, posiadają certyfikat rolnictwa ekologicznego.

IMG_20151023_120403